Kategorija: Naujienos

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13 ir 31 straipsnių pakeitimo projektas

2023-05-12 įvyko Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto klausymai, o 2023-05-17 Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis dėl Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, kuriuo numatoma, kad:

Savigynai D kategorijos dujinius įrenginius be leidimų gali turėti (bet ne pirkti) ir laikyti ir jaunesni kaip 18 metų, bet ne jaunesni kaip 14 metų nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, jeigu šiuos įrenginius jiems perdavė tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai).“

D kategorijos dujiniai įrenginiai yra ašarinių dujų balionėliai. Įstatymo Projekto lyginamasis variantas.

2023-05-12 LRS Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto klausymų VIDEO ĮRAŠAS.

2023-05-17 LRS Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio VIDEO ĮRAŠAS (svarstymo pradžia nuo 44:15).

2023-05-22 LRS Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio VIDEO ĮRAŠAS: priimtas nutarimas

Atskirai skiltyje „Apie tai, kas mums atrodo aktualu“ yra įdėtas mano 2023-05-12 pasisakymo klausymuose įrašas.

Š. m. birželio 34 vyks Lietuvos klinikinės toksikologijos draugijos vasaros mokykla, būtų gerai sužinoti Jūsų nuomones, kad galėtumėme aptarti savo požiūrį į šį projektą su kolegomis. Patogiausia būtų, jeigu pastebėjimus ir pasiūlymus siųstumėte elektroniniais laiškais adresu lieakta@gmail.com

Pagarbiai,

Jonas Šurkus

Dėl apsinuodijimų nitritais ir nitratais prevencijos tvarkos aprašo

Paskelbtas derinimui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo “Dėl apsinuodijimų nitritais ir nitratais prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo” projektas. Lyginant su dabar vis dar galiojančiu įsakymu, projektas yra patikslintas pagal dabartinius teisės aktus, tikėtina, kad jį įgyvendinus šiek tiek sumažės pirminės grandies asmens sveikatos priežūros specialistų darbo krūvis.
Su projektu galima susipažinti ČIA.
Savo pastabas pateikėme pereitų metų gruodžio mėn. pradžioje, bendravimas ir bendradarbiavimas su projekto rengėjais buvo konstruktyvus.
Jonas

Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo aprašo patvirtinimo

Paskelbtas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (susipažinti galima ČIA), pastabas galima reikšti iki gegužės 12 d.

Mūsų pastabos Greitosios medicinos pagalbos personalo kompetencijų sąrašams pateiktos šiandien (2023-05-08 14:22):

 1. Neaišku, kodėl nazogastrinio zondo naudojimas (1.8 ir 5.11 punktai) priskirtas kvėpavimo įvertinimui ir užtikrinimui.
 2. Nėra skrandžio plovimo pro orogastrinį zondą apsinuodijusiems pacientams (ši procedūra yra veiksmingiausia pirmąsias dvi valandas po apsinuodijimo ir atlikti ją reikia kuo anksčiau, pageidautina po konsultacijos su VVKT prie LR SAM FBAIS specialistu arba ASPĮ klinikinės toksikologijos gydytoju).
 3. Neaišku, ką reiškia centrinės venos priežiūra (7.3 punktas), galbūt projekto rengėjai turėjo omenyje centrinės venos kateterio priežiūrą.
 4. Neaišku, ką reiškia paciento ištraukimas (9.7 punktas).
 5. Neaišku, kodėl esant gyvybei grėsmingai būklei paramedikui galima atlikti kaulų čiulpų punkciją (3.3 ir 7.5 punktai), o bendrosios praktikos slaugytojui – ne.
 6. Kai kurios kompetencijos dubliuoja viena kitą, pvz., injekcijų atlikimas į veną (2.3 ir 6.3 punktai) ir periferinės venos punkcijos atlikimas (3.4 ir 7.4 punktai), nes neatlikus venos punkcijos negalima atlikti injekcijos į veną (galbūt projekto rengėjai 3.4 ir 7.4 punktuose turėjo omenyje periferinės venos kateterizavimą).
 7. Įdomiai atrodo kai kurios kompetencijos, pvz., paramedikas gali skirti inhaliuojamą vaistinį preparatą (2.2 ir 6.2 punktai), skirti vaistus pro burną ir lašinti į nosį (2.4, 2.6, 6.5 ir 6.6 punktai), skirti rektalinį vaistinį preparatą vaikams (2.7 punktas), tuo tarpu suaugusiesiems skirti rektalinį vaistinį preparatą (6.7 punktas) gali tik esant gyvybei grėsmingai būklei. Beje, galbūt iš nežinojimo, bet mes nesugalvojome nei vieno vaisto, kuris gyvybei grėsmingoje situacijoje suaugusiesiems galėtų būti skirtas skubos tvarka pro tiesiąją žarną.
 8. Siūlome papildyti kompetencijų sąrašus Būtinųjų priešnuodžių rinkinyje esančių vaistų skyrimu (t. y. indikacijos, dozavimas).
 9. Mums sukėlė abejonių, kad skirtingos apimties parengimo specialistų kompetencijos yra vienodos, t. y. skubiosios medicinos pagalbos paramediko kompetencijų prilyginimas skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialisto ir išplėstinės praktikos slaugytojo kompetencijoms.
 10. Manome, kad reikia patikslinti kai kurių kompetencijų apimtį, pvz., reikalavimas įvertinti 12 ir 3 derivacijų EKG (8.6 ir 8.7 punktai) negali būti vienodas skubiosios medicinos pagalbos paramedikui ir gydytojui.
 11. Neesminė pastaba, bet būtų gerai išlaikyti vienodą kompetencijų sąrašo struktūrą, pvz., I ir II skyriuose vaistinių preparatų skyrimo kompetencijos 2.4, 2.5, 2.6 bei 6.4, 6.5, 6.6 punktuose yra susikeitę vietomis.

Pagarbiai,

Jonas

Š. m. balandžio 13 d. įvyko bendra LieAKTA ir LGS Utenos filialo mokslinė praktinė konferencija

Š. m. balandžio 13 d. įvyko bendra Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacijos bei Lietuvos gydytojų sąjungos Utenos filialo mokslinė praktinė konferencija “Utenos pavasaris 2023”. Renginyje dalyvavo beveik 100 įvairių specialybių gydytojų.

Nuoširdžiausias ačiū visiems padėjusiems organizuoti renginį, lektoriams ir klausytojams, ypatinga padėka Zinai Žemčiugovai, Mariui Perminui, Svajūnei Petkevičiūtei ir Vitalijui Usovui.

Trumpas konferencijos vaizdo įrašas (autorius Marius Perminas): https://youtu.be/XKIUW6wNc_g

Daugiau informacijos Mariaus Permino veidaknygėje (balandžio 14 dienos įraše): https://www.facebook.com/marius.perminas.9

Pagarbiai,

Jonas Šurkus

Dėl gydymo chimerinių antigeno receptorių T limfocitų (CAR-T) CD19 paslaugos teikimo tvarkos aprašo

Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacijos nariai aptarė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo “Dėl gydymo chimerinių antigeno receptorių T limfocitų (CAR-T) CD19 paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” projektą ir pateikė pasiūlymų dėl aprašo 3.9. ir 3.9.6. papunkčiuose naudojamų terminų:

 1. Aferezių padalinio pavadinimą papildyti žodžiu “gydomųjų” ir išbraukti žodį “atlikimo”. Motyvas: terminas “gydomoji aferezė” naudojamas Hematologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimuose.
 2. “Ląstelių aferezės aparato” pavadinimą pakeisti į “kraujo separatorių”. Motyvas: ląstelių aferezės aparatas turi mažesnį atliekamų aferezių diapazoną – jis yra skirtas citaferezėms, bet ne plazmaferezei atlikti, be to terminas separatorius yra naudojamas užsienio šaltiniuose ir yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Terminų banką bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Konsultacijų banką.
 3. “Kraujodaros kamieninių ląstelių aferezės” pavadinimą papildyti žodžiu “periferinių”. Motyvas: aferezės būdu yra renkamos būtent periferinės kraujodaros kamieninės ląstelės.

“3.9. turi gydomųjų aferezių atlikimo padalinį, kuriame yra ne mažiau kaip 2 kraujo separatoriai ląstelių aferezės aparatai, kuriais galima atlikti:

3.9.6. periferinių kraujodaros kamieninių ląstelių aferezę.“

Mūsų siūlomi pataisymai tiksliau apibrėžia apraše naudojamus terminus ir nekeičia paties aprašo reikalavimų iš esmės.

Su aprašu galima susipažinti čia: CAR-T paslaugos teikimas

Pasiūlymai išsiųsti į Sveikatos apsaugos ministeriją 2023-04-11 12:33.

Jonas Šurkus

Sveiki sulaukę šv. Velykų!

Mielieji,

Šie margučiai – garsaus vitražo meistro Stasio Ušinsko (1905–1974) sesers dailininkės Filomenos Ušinskaitės (1921–2003) kūriniai.

Jiems daugiau kaip 50 metų, tai prisiminimų dvelksmas iš mano vaikystės…

Nedrįsau pereitų metų velykinio sveikinimo papuošti šeimos relikvija, kai prasidėjus karui daugelis ukrainiečių neteko ne tik savo relikvijų, bet ir šeimų, ir namų…

Stiprybės ir ištvermės jiems.

Kiekviena tauta gyva savo istorija ir tradicijomis, kiekvieno žmogaus, kiekvienos šeimos istorija – maža tautos istorijos dalelė, šia prisiminimų kruopelyte dalinuosi ir su Jumis.

Sveikatos ir taikos Jums!

Jonas

Dėl planuojamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 98/24/EB ir 2004/37/EB pakeitimų

Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacijos ir Lietuvos profesinės sveikatos specialistų draugijos narių darbo grupė, vadovaujama LSMU MA Neuromokslų instituto direktoriaus pavaduotojos, Toksikologijos laboratorijos vadovės dr. Rimos Naginienės, išnagrinėjo Europos komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl švino, jo neorganinių junginių ir diizocianatų ribinių verčių iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetetingiems darbuotojams 2023-03-23 10:06 ir 2023-04-04 10:40 pateikėme nuomonę dėl švino ir jo neorganinių junginių ribinių verčių keitimo. Buvo aptarti:

 • galimi sunkumai užtikrinant pakeistų nuostatų vykdymą,
 • kriterijų, pagal kuriuos bus vertinamas galimas toksinis švino poveikis papildomo medicininio patikrinimo metu, poreikis,
 • poreikis keisti Europos Komisijos rekomendacijas profesinių ligų diagnostikai.

Norintys susipažinti su Europos komisijos pasiūlymu, tai padaryti gali čia: Elektroninio dokumento nuorašas.

Besidomintiems švino toksiškumu rekomenduojame Gabijos Laubner ir Indrės Stražnickaitės straipsnį Case series of chronic occupational lead exposure in shooting ranges, 2022 m. sausio mėnesį paskelbtą Journal of Trace Elements in Medicine and biology: DOI: 10.1016/j.jtemb.2021.126886

Jonas Šurkus

Š. m. kovo 30 d. įvyko bendra LieAKTA ir LKTD nuotolinė mokslinė praktinė konferencija

Š. m. kovo 30 d. įvyko bendra Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacijos bei Lietuvos klinikinės toksikologijos draugijos nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Ūminių apsinuodijimų diagnostikos ir gydymo aktualijos”. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 400 įvairių sričių specialistų, kurie artimiausiu metu elektroniniu paštu gaus sertifikatus ir nuorodą į konferencijos vaizdo įrašą.

Nuoširdžiausias ačiū visiems padėjusiems organizuoti renginį, lektoriams, diskusijų dalyviams ir klausytojams, ypatinga padėka Linui Zdanavičiui už registracijos, transliacijos ir sertifikatų išsiuntimo dalyviams organizavimą.

Pagarbiai,

Jonas Šurkus

Š. m. balandžio 13 d. kartu su LGS Utenos filialu organizuojame mokslinę praktinę konferenciją

Pradžia: 2023 04 13 13:00.

Vieta: Kūrybinių industrijų centras Taurapilis (adresas: Aušros g. 47, Utena).

Tikslinė klausytojų grupė: visų specialybių gydytojai.

Registracijos mokestis: 15 eurų (Lietuvos gydytojų sąjungos Utenos filialo ir Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacijos nariams registracijos mokesčio nėra).

Trukmė: 7 akademinės valandos.

Registruotis galima: 

 

Jonas