Kategorija: Naujienos

Patvirtintas nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų specialiųjų reikalavimų aprašas

2023 m. liepos 19 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-820 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-860 “Dėl nefrologijos antrinio ir tretinio lygio stacionarinių paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo” pakeitimo” buvo patvirtintas naujos redakcijos Stacionarinių suaugusiųjų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų teikalavimų aprašas, kuris įsigalios nuo 2023-11-01.

Su naujos redakcijos aprašu susipažinti galima ČIA.

Aprašo projektui teikėme su gydomosiomis aferezėmis susijusias bei redakcinio pobūdžio pastabas, į kurias buvo PILNAI ATSIŽVELGTA.

Pagarbiai,

Jonas Šurkus

Artimiausi kontaktiniai profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiai

Artėja ruduo, o su juo artėja ir nauji profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiai:

  • Rugsėjo pabaigoje (data ir vieta bus patikslintos) LGS Utenos filialas kartu su mumis organizuoja mokslinę praktinę konferenciją “Utenos ruduo 2023”, skirtą visų specialybių gydytojams ir slaugytojams.
  • Spalio 5 d. Raudonės pilyje organizuojame mokslinę praktinę konferenciją “Nuo paprasčiausių iki sudėtingiausių gydymo būdų”, renginys skirtas tik mūsų asociacijos nariams, programa bus išsiųsta kiekvienam asmeniškai rugpjūčio mėn.

Pagarbiai,

Jonas Šurkus

Įraše matomas Napoleono Ordos paveikslas Raudonės pilis. Apie totorių kilmės bajorą, 1830–1831 metų sukilimo dalyvį, baltarusių, lietuvių ir lenkų menininką Napoleoną Ordą (1807–1883) galima pasiskaityti Vikipedijoje ir Lituanistų sambūrio svetainėje.

 

Dviguba plazmos filtracija – anokia čia naujiena

Dviguba plazmos filtracija ir jai lygiavertė kaskadinė plazmaferezė yra pusiau selektyvios gydomosios aferezės, kurių metu plazmos filtru ar kraujo separatoriumi atskirta paciento plazma yra papildomai filtruojama pro papildomą mažesnių porų plazmos filtrą. Tinkamai parinkus porų dydį, iš plazmos galima šalinti atitinkamai už jas didesnes medžiagas, pvz., imunoglobulinus ar mažo tankio lipidus.

LSMU ligoninėje Kauno klinikose šios procedūros yra atliekamos nuo 2006 metų, plazmos atskyrimui buvo naudojami kraujo separatoriai Cobe Spectra ir Haemonetics MCS+ bei ilgos trukmės inkstų pakaitinei terapijai skirtas aparatas Diapact CRRT, atskirtos plazmos filtraciją atliekant aparatu CF100.

Vakar (t. y. 2023-07-18) dviguba plazmos filtracija pirmą kartą atlikta daugiafunkciniu aparatu HF440. Naujiena yra ne pati procedūra, o tai, kad taip patogiai nesame dirbę – atliekant gydomąją aferezę dviem skirtingais aparatais, kurie nėra skirti bendram darbui, atsiranda daugiau techninių problemų, reikia daugiau darbo, o kartais ir daugiau darbuotojų.

Dviguba pusantro cirkuliuojančios plazmos tūrio filtracija užtruko mažiau kaip dvi valandas, iš svarbesnių parametrų: kraujo greitis 150 ml/min., plazmos atskyrimas 25 proc., plazmos kiekis 4200 ml, antikoaguliacijai naudotas heparinas. Pasiektas rezultatas – abiejų šalintų IgG ir IgM klasių antikūnų titrai sumažėjo iki 1:8 (atitinkamai nuo 1:128 ir 1:32).

Procedūrą atlikusi aferezių padalinio komanda yra dėkinga UAB Renalfarma medicinos aparatūros inžinieriui Mindaugui Juciui, radusiam laiko atvykti pas mus ir pasidalinti savo žiniomis bei patirtimi.

Imunoglobulinų koncentrato pašalinimą iš antrojo plazmos filtro kapiliarų galima pamatyti čia:

 

Nuotraukos Jono Šurkaus ir Mariaus Permino, vaizdo įrašas Jono Šurkaus

Dėl nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų

Baigiamas ruošti ir bus teikiamas tvirtinti stacionarinių suaugusiųjų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašas. Kaip jau esame minėję, darbo grupė atsižvelgė į mūsų pasiūlymus, tačiau svarstymo metu viena asmens sveikatos priežiūros įstaiga pateikė siūlymą, kad gydomąsias aferezes galima atlikti ir pagal sutartį su kita ASPĮ. Mums buvo suteikta galimybė pareikšti nuomonę dėl šio pasiūlymo, kurią pateikėme 2023-07-11:

 

Tvirtinimui teikiamo Stacionarinių suaugusiųjų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo 6.5.2 ir 9.2.11 papunkčiai dėl gydomųjų aferezių yra skirti stacionarines suaugusiųjų tretinio lygio nefrologijos paslaugas teikiančiai ASPĮ, kurioje pagal 9.1.5 papunktį turi būti teikiamos ir dializės paslaugos.
Naudojant visų modelių hemodializės aparatus galima atlikti filtracinę plazmaferezę (papildomai reikia įsigyti tik plazmos filtrų), o naudojant beveik visų modelių nepertraukiamos pakaitinės inkstų terapijos aparatus galima atlikti filtracinę plazmaferezę ar net dvigubą plazmos filtraciją (papildomai reikia įsigyti tik tam skirtų vienkartinių priemonių komplektų), tai reiškia, kad bet kurioje ASPĮ, teikiančioje dializės paslaugas, techniškai galima atlikti ir filtracines plazmaferezes.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1556 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 721 „Dėl brangiųjų tyrimų ir procedūrų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų taikymo tvarkos bei ligų ir indikacijų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtintas toks nefrologijos stacionaruose gydomų ligų, kurioms esant taikomos gydomosios aferezės, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, sąrašas, atitinkantis ir visuotinai pripažįstamas 2019 metų Amerikos aferezių draugijos (American Society for Apheresis) gydomųjų aferezių gaires:
1.1. Plazmaferezė:
1.1.6. Hemolizinis ureminis sindromas (atipinis) (D59.3).
1.1.38. Gudpasčerio (Goodpasture) sindromas (M31.0).
1.1.43. Greitai progresuojantis glomerulonefritas (N01).
1.1.44. Židininė segmentinė glomerulosklerozė (N03.1).
1.1.45. Imunoglobulino A nefropatija (N03.3).
1.1.49. Transplantuoto inksto atmetimas (T86.1).
1.1.53. Recipiento ruošimas inksto transplantacijai (Z51.4).
1.8. Imunosorbcija:
1.8.5. Recipiento ruošimas inksto transplantacijai (Z51.4).
Visi šie pacientai yra tokio sudėtingumo, kad negali būti vežiojami kasdien arba kas antrą dieną invazinėms procedūroms iš vienos ASPĮ į kitą, tuo labiau, kad po gydomosios plazmaferezės paslaugos dėl galimų komplikacijų, tokių kaip plaučių edema, jiems dažnai iš karto gali būti reikalinga ir sudėtingosios hemodializės paslauga, neretai tai yra Intensyviosios terapijos padalinių pacientai. Negalint suteikti reikiamų ASP paslaugų vietoje, tokius pacientus būtina perkelti į atitinkamo lygio ASPĮ, kad būtų galima užtikrinti pacientų saugą bei kokybišką sveikatos priežiūrą ir orumo nežeminančias sąlygas pagal Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatas.
Dializės įranga negalima atlikti tik eritraferezės pacientams su antrine eritrocitoze (D75.1) po inkstų transplantacijos, tačiau ši ASP paslauga yra teikiama ambulatoriškai (pastarųjų 10 metų LSMU ligoninės Kauno klinikų duomenimis stacionariniams pacientams buvo atlikta mažiau kaip 1 proc. visų eritraferezių ir tai buvo ne nefrologiniai, bet hematologiniai ir neurologiniai pacientai).
Aišku, gydomosioms aferezėms atlikti reikia kompetetingų darbuotojų. Jeigu atitinkamoje ASPĮ nėra gydytojų nefrologų ar kitų specialybių gydytojų, apmokytų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 583 „Dėl gydomųjų aferezių ir hemosorbcijos kokybės reikalavimų“ patvirtintą mokymo atlikti gydomąsias aferezes programą, tai jose pagal tvirtinimui teikiamo Stacionarinių suaugusiųjų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo 6.2 papunktį turi dirbti gydytojai anesteziologai reanimatologai, kurie pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1054 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 25:2019 „Gydytojas anesteziologas reanimatologas“ patvirtinimo“ 2019-04-26 galiojančios suvestinės redakcijos 15.21 papunktį turi gebėti atlikti plazmaferezę.
Deja, neturime informacijos, kurios ASPĮ turi licencijas teikti stacionarines suaugusiųjų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugas, bet galime pateikti sąrašą pagrindinių ASPĮ, kuriose pastaraisiais metais daugiau ar mažiau buvo atliekamos gydomosios aferezės (sąrašas nėra baigtinis):
– Klaipėdos universitetinė ligoninė,
– LSMU ligoninė Kauno klinikos,
– Respublikinė Klaipėdos ligoninė,
– Respublikinė Panevėžio ligoninė,
– Respublikinė Šiaulių ligoninė,
– Vilniaus miesto klinikinė ligoninė,
– VU ligoninė Santaros klinikos.
Mūsų nuomone, gydomosios aferezės stacionarines suaugusiųjų antrinio lygio nefrologijos paslaugas teikiančiai ASPĮ yra didelis privalumas, bet neturėtų būti privaloma sąlyga, kas ir yra įteisinta tvirtinimui teikiamame Stacionarinių suaugusiųjų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų apraše.

 

Su galutiniu aprašo projektu galima susipažinti čia: Nefrologijos II-III stac. paslaugos – projektas.

Pagarbiai,

Jonas Šurkus

Biologinės stebėsenos modelio sukūrimo ir įgyvendinimo projektas

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1944 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, įgyvendina „Biologinės stebėsenos modelio sukūrimo ir įgyvendinimo” projektą.

Pagrindinis tikslas – parengti biologinės stebėsenos modelį ir jį įgyvendinus nustatyti pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse ribines, rekomendacines ar ribines fiziologines vertes bei parengti rekomendacijų, padedančių sumažinti ir (arba) išvengti pavojingų cheminių medžiagų poveikį(-io) gyventojų sveikatai.

Atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius teisės aktus ir Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas bus įvardintos konkrečios neorganinės ir organinės cheminės medžiagos (metalai, bisfenoliai, plastifikatoriai ir kt.), kurių koncentracijos bus tiriamos biologinėje stebėsenoje dalyvaujančių asmenų kraujyje ir (arba) šlapime, taip pat bus parengtos rekomendacijos, skirtos sumažinti ir (arba) išvengti pavojingų cheminių medžiagų poveikį(-io) gyventojų sveikatai.

Su Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijomis galite susipažinti čia:

  • World Health Organization. Regional Office for Europe. (‎2015)‎. Human biomonitoring: facts and figures. World Health Organization. Regional Office for Europe. https://apps.who.int/iris/handle/10665/164588
  • World Health Organization. Regional Office for Europe. (‎2023)‎. Human biomonitoring. Basics: educational course. World Health Organization. Regional Office for Europe. https://apps.who.int/iris/handle/10665/368163. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

Pagarbiai,

Jonas

Dėl pastabų ir pasiūlymų sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektams

Pateikėme redakcinio pobūdžio pasiūlymą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-516 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 73:2007 „Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo projekto 16.29 papunkčiui:

„16.29. toksinių medžiagų sukeltos nefropatijos, inkstų tubulinės kanalėlių nekrozės, ūmaus ūminio inkstų nepakankamumo;“

Mūsų pasiūlymas nekeičia įsakymo iš esmės, būtent tokie terminai naudojami kituose pastarųjų metų sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktuose.

 

Teikėme pastabas ir kitiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymams:

2023-06-12 įsakymui Nr. V-658 „Dėl Gydymo CD19 chimerinių antigeno receptorių T ląstelėmis paslaugos teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Į mūsų nuomonę buvo ATSIŽVELGTA, pasiūlymai priimti.

2023-06-13 įsakymui Nr. V-687 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

Į mūsų pastabas ir pasiūlymus ATSIŽVELGTA DALINAI, esminiai netikslumai pataisyti.

 

Pagarbiai,

Jonas

Nuotolinis pasitarimas netapačios kraujo grupės inksto transplantacijos klausimais

Š. m. birželio 30 d. buvo surengta Kauno klinikų gydytojų nefrologų prof. Editos Žiginskienės, prof. Rūtos Vaičiūnienės ir Justinos Kurganaitės bei gydomąsias aferezes atliekančių gydytojų Jono Šurkaus, Rūtos Lekšienės, Donato Cibulskio ir Karolinos Buožytės nuotolinis pasitarimas netapačios kraujo grupės inksto transplantacijos klausimais su Glycorex Transplantation AB specialistais Johan Nilsson ir Jenny Nilsson.

Švedų kompanija Glycorex Transplantation AB gamina pasauliniu mastu unikalius produktus – sorbentus IgG ir IgM klasės kraujo grupių antikūnams šalinti, todėl jų turima informacija ir  patirtis bus labai naudingi tolimesniuose darbuose.

Esame dėkingi Glycorex Transplantation AB atstovo Lietuvoje UAB Renalfarma direktoriui Vytautui Juciui, prisidėjusiam prie šio pasitarimo organizavimo.

Momentinėje kompiuterio ekrano kopijoje kairėje viršuje – prof. Rūta Vaičiūnienė, dešinėje viršuje – Johan Nilsson, kairėje apačioje – Rūta Lekšienė, dešinėje apačioje – prof. Edita Žiginskienė, o pačiame kamputyje – Jonas Šurkus.

Pagarbiai,

Jonas

Mirties už 1 eurą 33 centus pavojus iš dalies likviduotas (papildyta)

Mirtinai pavojinga 70 proc. acto rūgštis buvo trumpam grįžusi į maisto prekių parduotuvių lentynas ir mums nežinomas kiekis yra pas jos įsigijusius žmones.. Ypatingai pavojingi ir skausmingi apsinuodijimai išgėrus, galima apsinuodyti ir garais, ypač, kai neskiesta rūgštimi valymo tikslu išpurškiamos vonios ar dušo kabinos.
x
Turėjome tikslą kuo greičiau sustabdyti prekybą koncentruota acto rūgštimi, deja, pasirodė, kad mes ir atsakingos valstybės institucijos mąstome skirtingomis kategorijomis, daugelis valstybės tarnautojų yra supančioti tvarkomis ir neturi sprendimo ar iniciatyvos teisių.
x
Apie situaciją 2023-06-16 informavome Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą telefonu, po to 2023-06-19 elektroniniu laišku, tarnyboje nustatyta tvarka pradėtas tyrimas. Kitose valstybės institucijose vieno langelio principas galbūt ir užtikrina tvarką, bet negarantuoja sprendimų priėmimo savalaikiškumo.
x
Didžiausias mūsų nusivylimas – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir ypatingai Rinkos priežiūros planavimo ir rizikos vertinimo skyrius, kurio darbuotojų telefonai darbo metu yra išjungti, o l.e.p. skyriaus vedėjos Vitos Šarmavičienės pagrindinis rūpestis yra tai, kad su ja būtų atitinkamai pagarbiai kalbamasi. Deja, pagarba nėra gaunama su pareigomis, ją reikia užsitarnauti.
x
Tuo pačiu noriu atsiprašyti visų, kuriems galbūt nepatiko mano kartais aštroka kalbėjimo maniera, bet manau, kad geriau būti šiek tiek per aštriu, negu visiškai abejingu.
x
Mūsų pagarba ir nuoširdus dėkingumas VVTAT l.e.p. kanclerei Redai Rekašienei, kuri net ir būdama atostogose atsiliepė telefonu nežinomam numeriui, rado laiko įsigilinti į problemą ir išsakė nuomonę dėl tolimesnių galimų veiksmų.
x
Ypatinga padėka ir didžiausia pagarba Kauno prekybos centro “Akropolis” marketingo projektų vadovei Ivetai Urbei. Į gerb. Ivetos pareigas tikrai neįeina draudžiamų maisto prekių kontrolė, bet būtent po jos skambučio atsakingiems prekybos tinklo darbuotojams iš prekybos salių visoje Lietuvoje dingo 70 proc. acto rūgštis.
x
Mūsų nuomone gerb. Iveta Urbė turėtų būti geranoriškumo, žmogiškumo ir pilietiškumo pavyzdys valstybės institucijų tarnautojams. Sėkmė lydi tik drąsius ir iniciatyvius, nuostabu, kai jie dar ir sąžiningi.
x
Sekančiame įraše pasidalinsime nuomone, ką daryti su namuose jau esančia koncentruota acto rūgštimi.
x
Jonas

Nuomonės dėl Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13 ir 31 straipsnių pakeitimo projekto

Deja, bet turime informacijos, kad Sveikatos apsaugos ministerija pateikdama LR Vyriausybei savo požiūrį į galimybę D kategorijos dujinius įrenginius (ašarinių dujų balionėlius) be leidimų turėti nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams nuo 14 metų amžiaus, neatsižvelgė į specialistų (teismo psichologų, vaikų psichiatrų ir klinikinės toksikologijos gydytojų) nuomonę.

Norime informuoti, kad mūsų pagrindinė veiklos partnerė Lietuvos klinikinės toksikologijos draugija savo nuomonę LR Seimui ir Sveikatos apsaugos ministerijai pareiškė 2023-06-07 10:13, su ja susipažinti galima čia: Dėl dujinių balionėlių – LKTDDėl dujinių balionėlių – LKTD (literatūros sąrašas).

Mūsų asociacija savo nuomonę LR Seimui ir Sveikatos apsaugos ministerijai pateikė 2023-06-07 22:02, Seimo kanceliarijoje registruota 2023-06-08 09:56, su ja susipažinti galima čia: 2023 06 07 LieAKTA del asariniu duju.

Planuojame kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl galimybės susipažinti su jos pozicija.

Jonas Šurkus

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13 ir 31 straipsnių pakeitimo projektas

2023-05-12 įvyko Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto klausymai, o 2023-05-17 Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis dėl Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, kuriuo numatoma, kad:

Savigynai D kategorijos dujinius įrenginius be leidimų gali turėti (bet ne pirkti) ir laikyti ir jaunesni kaip 18 metų, bet ne jaunesni kaip 14 metų nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, jeigu šiuos įrenginius jiems perdavė tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai).“

D kategorijos dujiniai įrenginiai yra ašarinių dujų balionėliai. Įstatymo Projekto lyginamasis variantas.

2023-05-12 LRS Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto klausymų VIDEO ĮRAŠAS.

2023-05-17 LRS Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio VIDEO ĮRAŠAS (svarstymo pradžia nuo 44:15).

2023-05-22 LRS Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio VIDEO ĮRAŠAS: priimtas nutarimas

Atskirai skiltyje „Apie tai, kas mums atrodo aktualu“ yra įdėtas mano 2023-05-12 pasisakymo klausymuose įrašas.

Š. m. birželio 34 vyks Lietuvos klinikinės toksikologijos draugijos vasaros mokykla, būtų gerai sužinoti Jūsų nuomones, kad galėtumėme aptarti savo požiūrį į šį projektą su kolegomis. Patogiausia būtų, jeigu pastebėjimus ir pasiūlymus siųstumėte elektroniniais laiškais adresu lieakta@gmail.com

Pagarbiai,

Jonas Šurkus