Kategorija: Naujienos

LieAKTA ir LKTD pozicija dėl dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašo

Dėl dializės paslaugų teikimo bendrųjų reikalavimų ir paprastosios
hemodializės, sudėtingosios hemodializės, peritoninės dializės ir
nepertraukiamos pakaitinės inkstų terapijos paslaugų specialiųjų
reikalavimų aprašo
2022-10-28

 

Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacijos nariai kartu su kolegomis iš Lietuvos klinikinės toksikologijos draugijos aptarė Jūsų paskelbtą projektą ir turi šiuos pasiūlymus ir pastabas:

 1. Mūsų nuomone Aprašo 16, 41 ir 99 punktų reikalavimas klinikinės toksikologijos rezidentūrą baigusiems klinikinės toksikologijos gydytojams baigti „ne trumpesnius kaip 72 val. universiteto organizuojamus kvalifikacijos HD atlikimo srityje tobulinimo kursus“ yra perteklinis.

Motyvai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-1930 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-683 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 118:2015 „Klinikinės toksikologijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo pakeitimo“ IV skyriuje „Kompetencija“ yra nurodyta:

„17. Klinikinės toksikologijos gydytojas turi gebėti:

[…]

17.14. atlikti detoksikacinę hemodializę.

[…]

 1. Klinikinės toksikologijos gydytojas, baigęs Vilniaus universiteto ar Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atitinkamą tobulinimosi kursą ar atlikęs atitinkamą stažuotę Vilniaus universiteto ar Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atitinkamoje klinikoje ar rezidentūros bazėje arba užsienio valstybės universitete, rengiančiame ir tobulinančiame atitinkamus specialistus, jeigu atitinkami sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtinti atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai nenustato kitokio papildomo tobulinimo, turi gebėti:

18.1. taikyti ekstrakorporinės detoksikacijos metodus apsinuodijimams ir jų komplikacijoms gydyti:

18.1.1. atlikti dializes ir užtikrinti priežiūrą jas atliekant (Z49);

[…]“

Gebėjimas savarankiškai atlikti detoksikacinę hemodializę Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-2848 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-398 „Dėl gydytojo rezidento ir gydytojo odontologo rezidento, įgijusių pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimą, kompetencijos“ pakeitimo“ patvirtintas kaip klinikinės toksikologijos rezidentūros studijų programos pakopinė kompetencija.

Gebėjimui atlikti dializes ir užtikrinti priežiūrą jas atliekant (Z49) klinikinės toksikologijos rezidentūros studijų programoje yra skirta 12 kreditų (320 val.) Apsinuodijimų cikle ir 12 kreditų (320 val.) pasirenkamuose cikluose, kurie skirti visoms dializėms, išskyrus peritoninę, įsisavinti, t.y. beveik 9 kartus daugiau laiko nei nurodytuose tobulinimo kursuose.

 1. Mūsų nuomone reikia suvienodinti Aprašo 16, 41 ir 99 punktų reikalavimus klinikinės toksikologijos gydytojui, vaikų intensyviosios terapijos gydytojui ir gydytojui anesteziologui reanimatologui, jeigu jie yra įgiję atitinkamas kompetencijas rezidentūros studijų metu.

Motyvai:

Mums nesuprantama, kodėl Aprašo 16, 41 ir 99 punktuose yra išskirti gydytojai anesteziologai reanimatologai, ypatingai 16 ir 41 punktuose, nes kiek mums yra žinoma absoliuti dauguma Lietuvoje dirbančių anesteziologų reanimatologų neturi patirties teikiant paprastosios ir sudėtingosios hemodializių paslaugas. Teikiant nepertraukiamos pakaitinės inkstų terapijos paslaugas gydytojų anesteziologų reanimatologų pasirengimas ir patirtis yra labai skirtingi, todėl nuostatos, parengtos pagal didžiausią patirtį turinčius gydytojus anesteziologus reanimatologus, neužtikrins teikiamų paslaugų kokybės ir pacientų saugos reikalavimų kitose ASPĮ bei gali turėti nepageidaujamų pasekmių šias paslaugas teikusiems gydytojams.

 1. Siūlome papildyti Aprašo 47.2 papunkčio paskutinį sakinį:

47.2. ūminis apsinuodijimas, kai yra nustatytos sudėtingosios HD paslaugos teikimo indikacijos arba suteikus sudėtingosios HD paslaugą galima tikėtis klinikinio efekto, nes apsinuodijimą sukėlusi medžiaga ir (arba) jos metabolitai sudėtingosios HD metu gali būti pašalinami iš organizmo. Skiriant sudėtingosios HD paslaugą pagal šią indikaciją rekomenduojama klinikinės toksikologijos gydytojo konsultacija konsultuotis su VVKT Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyriaus specialistu (klinikinės toksikologijos gydytoju) arba su ASP paslaugas teikiančios įstaigos klinikinės toksikologijos gydytoju.

Motyvas:

Analogišką formuluotę Sveikatos apsaugos ministerijos teisininkai įtraukė į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. V-1491 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir priešnuodžių vartojimo tvarkos aprašo ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

14. Jei Tvarkos aprašo priede priešnuodžių skyrimo indikacijos nenurodytos, gydantis gydytojas ar kitas kompetentingas sveikatos priežiūros specialistas privalo konsultuotis su VVKT Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyriaus specialistu (klinikinės toksikologijos gydytoju) arba su ASP paslaugas teikiančios įstaigos klinikinės toksikologijos gydytoju. […]“

 1. Siūlome naujai suformuluotose sąvokose ir jų apibrėžtyse skliausteliuose nurodyti terminus, naudojamus 2021-03-29 atnaujintuose TLK-10-AM ir ACHI kodų sąrašuose, pvz., Nepertraukiama (nenutrūkstama) hemofiltracija ir Protarpinė (intermituojanti) hemofiltracija.

Motyvas:

Galiojančiuose normatyviniuose aktuose turi būti naudojami vienodi terminai, ypatingai tais atvejais, kai nuo teisingo kodavimo priklauso suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas.

Aprašo 2.18. punkte neteisingai nurodytas peritoninės dializės kodas, nes pagal TLK-10-AM kodų sąrašą kodu Z49.1 žymima „ekstrakorporalinė dializė“. Peritoninė dializė turi būti žymima kodu Z49.2 („kita dializė“).

 1. Manome, kad įsakymo projekto nuostata nuo 2027-01-01 uždrausti teikti paprastosios hemodializės paslaugą gydytojams, neturintiems gydytojo nefrologo arba gydytojo vaikų nefrologo licencijų, yra neteisinga.

 Motyvas:

Manome, kad reikia atskirti pakaitinę inkstų terapiją (hemodializę) ir kitų lėtinės inkstų ligos apraiškų ir komplikacijų (tokių kaip inkstinė mažakraujystė ar kalcio ir fosforo apykaitos sutrikimai) gydymą. Pagrindinis darbas paprastosios hemodializės metu tenka slaugos specialistams, gydytojams dažnai tenka spręsti įvairias lėtines pacientų problemas ir teikti skubią pagalbą gydant hemodializės metu atsiradusius sutrikimus. Tuo tarpu nefrologinės pagalbos kokybė yra užtikrinama privalomomis reguliariomis gydytojo nefrologo konsultacijomis – taip yra gydomos ir širdies bei kraujagyslių, plaučių ir kitos ligos, kai ilgalaikį paciento stebėjimą ir gydymą užtikrina šeimos gydytojai, atsižvelgdami į gydytojų specialistų rekomendacijas.

Nemanome, kad reikėjo iki šešerių metų prailginti studijas nefrologijos rezidentūroje vien tam, kad po jų daliai gydytojų nefrologų tektų dirbti vien dializių salėse, neturint galimybių pilnavertiškai dirbti pagal savo specialybės normą. Jeigu yra įrodymais pagrįstos informacijos, kad šiuo metu neužtikrinama nefrologinė pagalba pacientams, kuriems yra teikiamos paprastosios hemodializės paslaugos, problemą paprasčiau spręsti didesniu gydytojo nefrologo konsultacijų skaičiumi.

 

Jonas Šurkus, LieAKTA pirmininkas

Artūras Barkus, LKTD pirmininkas

Išsiųsta sveikatos apsaugos ministerijai 2022-10-28 13:44

Susipažinti su projektu galima ČIA.

Saugus grybavimas: kaip (ne)prisirinkti nuodingųjų grybų?

Tęsiame projektą “Pašnekesiai prie kavos: klinikinės toksikologijos ir kitų specialybių gydytojai diskutuoja apie apsinuodijimus”. Ši Rūtos Lekšienės ir Mariaus Permino diskusija skirta grybavimui ir grybų atpažinimo programėlėms – tenka susidurti su neteisingais grybų identifikavimo atvejais, galinčiais kelti rimtą pavojų šiuos grybus valgantiems žmonėms.

Įrašo autorius Marius Perminas

Svarbu: patvirtinta pakeista Būtinųjų priešnuodžių rinkinių įsigijimo ir priešnuodžių vartojimo tvarka

Su nedideliu pavėlavimu norime informuoti, kad pasirašytas ir paskelbtas labai svarbus dokumentas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022-09-28 įsakymas Nr. V-1491 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 “Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir priešnuodžių vartojimo tvarkos aprašo ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo. Šis įsakymas įsigalioja 2023 m. kovo 1 d., tad yra pakankamai laiko pasiruošti jo nuostatų įgyvendinimui.

Nereikia gąsdintis gremėzdiško pavadinimo, pats įsakymas turi aiškią struktūrą ir tiksliai išdėstytus reikalavimus, nustatančius:

 • būtinųjų priešnuodžių rinkinio sudėtį, atsižvelgiant į gydymo įstaigos teikiamas paslaugas,
 • priešnuodžių skyrimo indikacijas ir vartojimo būdus,
 • vaistų ir medžiagų, vartojamų kaip priešnuodžiai, sąrašą.

Susipažinti su įsakymu galima ČIA.

Jeigu būtų pageidaujančių – galėsime raštu ir/arba žodžiu pakomentuoti svarbiausius pasikeitimus, ypatingai susijusius su kovinių nuodingųjų medžiagų priešnuodžiais. O tiems, kurie vis dar abejoja šio dokumento tikslingumu, siūlau pasiieškoti informacijos internete apie cheminio ginklo panaudojimą Sirijoje ir atakas įprastiniais ginklais prieš civilinius objektus Ukrainoje.

Jonas

Naujienos iš Vilkijos

Rugsėjo 29 d. Vilkijoje įvyko visuotinis ataskaitinis-rinkiminis mūsų asociacijos susirinkimas, kuriame iš 53-jų LieAKTA narių dalyvavo 21, 24 nariai sutartimi perleido savo balsavimo teisę dalyvaujantiesiems, susirinkimo kvorumas sudarė 85 proc.

Susirinkime išklausyta pirmininko ataskaita ir pakeisti asociacijos įstatai, naujieji įstatai bus paskelbti mūsų svetainėje, kai bus atlikti visi priklausantys juridiniai formalumai, svarbiausi pakeitimai yra šie:

 • panaikinta asocijuota narystė,
 • supaprastinta stojimo procedūra,
 • įteisinta galimybė visuotinį susirinkimą vykdyti nuotoliniu būdu,
 • valdyba sumažinta nuo devynių iki penkių narių,
 • renkamų asmenų kadencija prailginta nuo trijų iki keturių metų.

Naujajai kadencijai išrinkti:

 • pirmininkas Jonas Šurkus,
 • valdybos nariai Ingrida Aleliūnienė, Rūta Lekšienė, Rima Naginienė ir Evelina Podylinienė,
 • revizorius Marius Perminas.

Prieš visuotinį susirinkimą ir po jo vyko konferencija “Nuo praeities iki dabarties: nuo Lietuvos dvasininkijos kovos su girtuoklyste iki naujos būtinųjų priešnuodžių rinkinių sudėties”.

Savo ir valdybos narių vardu dėkoju už pasitikėjimą, per praėjusius septynerius metus asociacija iškristalizavo tiek savo sudėtį, tiek veiklos kryptis, su visų Jūsų palaikymu tikimės sklandaus darbo.

Pagarbiai,

Jonas

   

Mariaus Permino nuotraukos iš Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus

 

Radiacinės saugos centro leidinys apie ASPĮ darbą branduolinės avarijos atveju

Radiacinės saugos centras pagal Tarptautinės atominės energijos agentūros ir Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas parengė leidinį apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimą teikiant medicinos pagalbą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju. Leidinio PDF versiją galite rasti čia ASPĮ veiklos organizavimas teikiant medicinos pagalbą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, o elektroninę leidinio versiją galite rasti ČIA.

Rugsėjo 29 d. (ketvirtadienį) Vilkijoje įvyks visuotinis ataskaitinis-rinkiminis LieAKTA susirinkimas

Šių metų rugsėjo 29 d. (ketvirtadienį) įvyks visuotinis ataskaitinis-rinkiminis mūsų asociacijos susirinkimas. Pradžia 14:00 Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje (adresas: Kauno Mažoji g. 2, Vilkija, Kauno raj.), po gerb. Arūno Sniečkaus pranešimo susirinkimas persikels už vieno kilometro į kavinės Mudu2 salę (adresas Čekiškės 41, Vilkija, Kauno raj.).

Programoje:

 1. Asociacijos pirmininko ataskaita.
 2. Asociacijos įstatų keitimas.
 3. Asociacijos pirmininko, valdybos ir revizoriaus rinkimai.
Tam, kad galėtų įvykti rinkimai ir būtų galima keisti įstatus, reikalingas daugiau kaip pusės asociacijos narių dalyvavimas, todėl negalinčių dalyvauti visuotiniame susirinkime narių prašome balsavimo teisės perleidimo sutartimi įgalioti kitą narį atstovauti jį visuotiniame susirinkime. Balsavimo teisės perleidimo sutarties pavyzdį galima rasti čia: Balsavimo teises perleidimo sutartis 2022-09-29.
Labai prašome atspausdinti sutarties pavyzdį ir užpildyti jį ranka. Nariai, kuriems bus perleista balsavimo teisė, pasirašytą sutartį arba pasirašytas sutartis turės pateikti registracijos metu prieš visuotinį susirinkimą.
Kartu planuojama konferencija “Nuo praeities iki dabarties: nuo Lietuvos dvasininkijos kovos su girtuoklyste iki naujos būtinųjų priešnuodžių rinkinių sudėties”. Preliminari 4-5 val. programa (bus tikslinama):
 1. Lietuvos dvasininkijos kova su girtuoklyste ir blaivybės sąjūdis (Arūnas Sniečkus).
 2. Atnaujintos 2022 metų ASFA gydomųjų aferezių gairės, jeigu bus paskelbtos iki rugsėjo mėn. (Rūta Lekšienė, dalyvių diskusija).
 3. Nauja būtinųjų priešnuodžių rinkinio sudėtis (Jonas Šurkus, dalyvių diskusija).
 4. Pavakariai.

Trumpa informacija apie Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejų, įkurtą 1990 m. buvusioje klebonijoje. Tai seniausias išlikęs pastatas Vilkijoje. Manoma, kad šiam namui yra virš 300 metų. Jo sienos regėjo mums gerai žinomus lietuvių kūrėjus, tačiau ryškiausią pėdsaką čia paliko garsiausias lietuvių tautosakininkas ir etnografas Antanas Juška. Jo sukaupti lietuvių liaudies dvasiniai turtai ir šiandien stebina savo gausa. A. Juškos amžininkai mini daugiau nei 70 000 senųjų lietuviškų žodžių žodyną, 7 000 dainų dainyną, apie 2 000 melodijų rinkinį, Vydūno ranka rašytus laiškus, B. Buračo autografais paženklintas knygas, dešimtis raštais mirgančių audinių, skrynių, šimtus senosios buities rakandų. Kasmet čia vyksta tradicinės brolių Juškų dainų ir kalendorinės šventės, rengiamos parodos, susitikimai su įdomiais žmonėmis.

Pagarbiai,

Jonas

 

Svarstomas naujo įsakymo dėl Būtinųjų priešnuodžių rinkinių projektas

Keičiamas SAM įsakymas, reglamentuojantis Būtinųjų priešnuodžių rinkinių įsigijimo ir vartojimo tvarką, projektas yra paskelbtas TAIS-e Nr. 22-8641, pastabas jam galima teikti iki 2022-06-23.

Susipažinti su projektu galima čia.

Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija pritarė šio sveikatos apsaugos ministro įsakymo pakeitimui.

 

Jonas

Pašnekesiai prie kavos: klinikinės toksikologijos ir kitų specialybių gydytojai diskutuoja apie apsinuodijimus

Šiandien startuoja mūsų projektas “Pašnekesiai prie kavos: klinikinės toksikologijos ir kitų specialybių gydytojai diskutuoja apie apsinuodijimus”. Pirmasis įrašas skirtas vienintelei nuodingajai Lietuvos gyvatei -paprastajai angiai. Nebūkite griežtais teisėjais – tai tiesiog pirmasis bandymas.