Leidiniai

Knygos

KnygaAprašymasKnygaAprašymas
lit_kol_MT UADiG_2010Medicinos toksikologija. Ūminių apsinuodijimų diagnostika ir gydymas: universiteto vadovėlis / Jonas Šurkus, Tomas Vilius Kajokas, Sigita Goštautaitė ir kt. – Kaunas, 2010. 151 p. ISBN 978-9955-03-610-4lit_kol_UADiG_2010Ūminių apsinuodijimų diagnostika ir gydymas: gydymo vadovas / Jonas Šurkus, Tomas Vilius Kajokas, Sigita Goštautaitė ir kt. – Kaunas, 2010. 184 p. ISBN 978-9955-03-610-4
lit_kol_KT_2002Klinikinė toksikologija: bendrasis vadovėlis / Tomas Vilius Kajokas, Jonas Šurkus, Algirdas Stonys ir kt. – Kaunas, 2002. 500 p. ISBN 9955-03-140-9lit_kaun_MT UA_2009Medicinos toksikologija. Ūminiai apsinuodijimai: universiteto vadovėlis / Jonas Šurkus, Algirdas Stonys, Rūta Lekšienė, Inga Arūnė Bumblytė. – Kaunas, 2009. 160 p. ISBN 978-9955-03-547-3
lit_kaun_KT_1998Klinikinė toksikologija: mokomoji knyga / Algirdas Stonys, Jonas Šurkus, Gediminas Kretavičius, Viktoras Pakalnis. – Kaunas, 1998. 126 p. ISBN 9986-451-06-xlit_ak gin_NiGKB_2009Nėščiųjų ir gimdyvių kritinės būklės: universiteto vadovėlio Ginekologija ir akušerija VII dalis / Dalia Adukauskienė, Vytautas Abraitis, Rūta Nadišauskienė ir kt. – Kaunas, 2009. 146 p. ISBN 978-9955-920-63-2
lit_IM_UA_1975Ūminiai apsinuodijimai / Imantas Misevičius. – Vilnius, 1975. 222 p.lit_IM_KT_1987Klinikinė toksikologija: gydytojui praktikui / Imantas Misevičius. – Vilnius, 1987. 196 p.
lit_int_AIT_2008Apsinuodijimų intensyvioji terapija: universiteto vadovėlis / Dagmara Reingardienė, Jolita Vilčinskaitė, Virginija Stasiukynienė, Vidas Pilvinis. – Kaunas, 2008. 432 p. ISBN 978-9955-720-10-2lit_ekstr_PMP_2008Pirmoji medicinos pagalba: bendrasis vadovėlis / Andrius Pranskūnas, Dinas Vaitkaitis, Vidas Pilvinis ir kt. – Kaunas, 2008. 226 p. ISBN 978-9955-15-138-8
lit_int_PiH_2010Psichostimuliatoriai ir haliucinogenai: universiteto vadovėlis / Dagmara Reingardienė, Jolita Vilčinskaitė, Virginija Adomaitienė. – Kaunas, 2010. 368 p. ISBN 978-9955-720-17-1Toksikologija: vadovėlis veterinarijos specialybės studentams / J. Butkus, J. Lapienis, I. Palčiauskas. – Vilnius, 1987. 376 p.
lit_int_ANiPM_2007Apsinuodijimai narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Jų klinika ir gydymas: mokomoji knyga / Dagmara Reingardienė, Jolita Vilčinskaitė, Vidas Pilvinis ir kt. – Kaunas, 2007. 160 p. ISBN 9955-720-04-2lit_int_AIT_2004Apsinuodijimų intensyvioji terapija: mokomoji knyga / Dagmara Reingardienė, Virginija Adomaitienė, Jolita Vilčinskaitė ir kt. – Kaunas, 2004. 136 p.
lit_int_NiPPSKB_2005aprašymas ruošiamaslit_int_PHAIT_2010Psichostimuliatoriai, haliucinogenai, apsinuodijimų jais intensyvioji terapija: konferencijos medžiaga / red. Dagmara Reingardienė. – Kaunas, 2010. 160 p. ISBN 978-9955-720-15-7
lit_int_IITK_2007Įvairūs intensyviosios terapijos klausimai: konferencijos medžiaga / red. Dagmara Reingardienė. – Kaunas, 2007. 128 p. ISBN 978-9955-720-06-5lit_int_PLIT_2009aprašymas ruošiamas
lit_ekstr_GV_2006aprašymas ruošiamasŠokai: jų priežastys, patogenezė, klinika bei gydymas: konferencijos medžiaga / red. Dagmara Reingardienė. – Kaunas, 2011. 166 p. ISBN 978-9955-720-19-5
lit_LM_DBT HBOT_2004Deguonies baroterapija: mokymo priemonė / Lukas Mackevičius. – Kaunas, 2004. 164 p. ISBN 9955-479-8-3lit_ped_VL 5t_2007aprašymas ruošiamas
lit_ekstr_PMP_2006Pirmoji medicinos pagalba: vadovas / R. Bružienė, A. Dambrauskaitė, P. Dobožinskas ir kt. – Kaunas, 2006. 168 p. ISBN 9955-9882-1-5lit_ekstr_KT_1995Katastrofų toksikologija: medžiaga studentų saviruošai / J. V. Šveikauskas, R. Kazakevičius, D. Vaitkaitis. – Kaunas, 1995. 112 p.
lit_TVK_AAB_1997Alkoholinės abstinencijos būklės: metodinės rekomendacijos / Tomas Vilius Kajokas. – Vilnius, 1997. 46 p.Greitieji opioidinės priklausomybės detoksikacijos būdai: mokomoji knyga / Robertas Badaras, Tomas Vilius Kajokas, Tomas Jovaiša. – Vilnius, 2009. 60 p. ISBN 978-609-95114-4-3
lit_hig_PLDV_200Xaprašymas ruošiamaslit_kol_UA_EA_1998aprašymas ruošiamas