Naujienos

Kovas – Apsinuodijimų prevencijos ir Smegenų pažinimo savaičių mėnuo

Tradiciškai kovo mėnesį organizuojamas Apsinuodijimų prevencijos ir Smegenų pažinimo savaites mes su draugais ir kolegomis paverčiame vienu arba dviem renginių mėnesiais. COVID-19 šiek tiek sutrikdė mūsų veiklą, bet grįžę į normalų gyvenimą mes prisijungėme ir prie Pasaulinės inkstų dienos.

Deja, šiemet dauguma renginių yra skirti specialistams, tačiau turime ir naujovę – tinklalaides, kurios yra skirtos visiems, jas galima rasti mūsų svetainėje https://www.apsinuodijimai.lt/pasnekesiai-prie-kavos-apie-apsinuodijimus/ ir https://www.apsinuodijimai.lt/trumpai-apie-tai-kas-mums-atrodo-aktualu/. Tikimės kitais metais bus daugiau renginių, skirtų platesnei auditorijai.

Šį kartą norime supažindinti su bendra Apsinuodijimų prevencijos ir Smegenų pažinimo savaičių bei dalinai Pasaulinės inkstų dienos programa WKD, BAW ir PPW 2023 programa ir priminti Jums apie 2017 metais parengtą elektroninį leidinį Vaikai ir nuodai.

Naudokitės juo, kad Jūs patys ir Jūsų vaikai būtų saugūs.

Pagarbiai,

Jonas

 

Nuotolinis pasitarimas ekstrakorporinės fotoferezės klausimais

Š. m. kovo 14 d. buvo surengta Kauno klinikų gydytojų hematologų ir gydomąsias aferezes atliekančių gydytojų nuotolinis pasitarimas ekstrakorporinės fotoferezės klausimais su Fraiburgo (Freiburg) Alberto ir Liudviko universiteto profesoriumi Robert Zeiser. Alogeninė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija ir piktybinių susirgimų imunologija yra vienos iš pagrindinių prof. R. Zeiser darbo ir mokslinių tyrimų sričių, todėl jo nuomonė ir patarimai dėl lėtinės transplantato prieš šeimininką ligos gydymo ir ekstrakorporinės fotoferezės taikymo buvo labai naudingi.

Aptartos ir kitos aktualios problemos, tokios kaip kraujagyslinės prieigos suformavimas ar rečiau pasitaikanti ūminė transplantato prieš šeimininką liga po kepenų transplantacijos. Prof. R. Zeiser yra maloni išimtis tarp kitų pripažintų ekspertų, nes yra kompetetingas konsultuoti ir dėl pačių gydomųjų procedūrų atlikimo.

Esame dėkingi partneriams, suteikusiems galimybę pabendrauti su prof. R. Zeiser, pirmoje eilėje kompanijos Macopharma Centrinės ir Rytų Europos komercijos vadovei Alice Letondal bei UAB Medita vadybininkui Audriui Raišeliui.

Momentinėje kompiuterio ekrano kopijoje kairėje – prof. Robert Zeiser, dešinėje viršuje – Nefrologijos klinikos gydomųjų aferezių padalinio gydytoja Rūta Lekšienė, dešinėje apačioje pasislėpęs po komandų juosta – Hematologijos skyriaus vadovas doc. Rolandas Gerbutavičius.

Dėl paracetamolio nepageidaujamo poveikio prevencijos

Š. m. sausio 13 d. kreipėmės į Sveikatos apsaugos ministeriją ir Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą, siūlydami nustatyti, kad didesnės kaip 500 mg paracetamolio dozuotės yra receptinis vaistas. Kreipimasis susijęs su asmens sveikatos priežiūros įstaigose dėl ūminio kepenų pažeidimo mirusiais pacientais, kuriems paracetamolio perdozavimą nemaža dalimi lėmė didelių dozuočių (t. y. po 1 000 mg išfasuotų miltelių geriamajam tirpalui) vartojimas.

Šiuo metu Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba atlieka registruotų ir Lietuvos rinkoje esančių paracetamolio ir jo turinčių vaistinių preparatų rizikos mažinimo priemonių peržiūrą. Artimiausiu metu, remiantis Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo 10 straipsnyje nustatytais kriterijais bei vadovaujantis  Europos Komisijos gairėmis dėl žmonėms skirtų vaistinių preparatų klasifikacijos keitimo, bus priimtas sprendimas dėl paracetamolio ir jo turinčių vaistinių preparatų perklasifikavimo į receptinius inicijavimo poreikio.

Tuo pačiu noriu informuoti, kad mūsų svetainės skiltyje Pašnekesiai prie kavos apie apsinuodijimus paskelbtas vaizdo įrašas apie paracetamolio perdozavimą.

Jonas

Šiandien, kovo 9-ąją dieną – Pasaulinė inkstų diena

Šiandien, kovo 9-ąją dieną – Pasaulinė inkstų diena. Apie jos prasmę ir tikslus daugiau sužinoti galite iš gydytojų nefrologų ir vaikų nefrologų. Mes sveikiname visus specialistus, gydančius ir globojančius inkstų ligomis sergančius pacientus, linkime sėkmės darbuose, sveikatos jiems patiems bei jų pacientams.

Savo ruožtu norime priminti, kad inkstus turi ne tik žmonės. Žymiai daugiau inkstų vaikštinėja, skraido, plaukioja, ropinėja ir šliaužioja šalia mūsų, todėl norime Pasaulinę inkstų dieną skirti mūsų ištikimiausiems draugams, t.y. padiskutuoti apie kačių bei šunų inkstų ligas ir jų diagnostiką, apie toksinį inkstų pažeidimą galinčias sukelti medžiagas.

Tuo tikslu šiandien pradedame naują projektą „Trumpai apie tai, kas mums atrodo aktualu“.

Deja 😉, šį kartą su veterinarijos gydytoju dr. Vytautu Sabūnu pakalbėjome ne trumpai, bet išsamiai. Pirmasis pokalbis skirtas kačių ir šunų inkstų ligų požymiams, diagnostikai bei gydymui, antrasis – toksiniam inkstų pažeidimui.

Gero klausymo,

Jonas

 

Pasiūlymai dėl nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų

Dėl stacionarinių suaugusiųjų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio
paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo

 

Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacijos nariai aptarė Jūsų paskelbtą stacionarinių suaugusiųjų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo projektą ir teikia svarstymui šiuos pasiūlymus:

  1. Mūsų nuomone 9.8.2. ir 12.2.8. papunkčiuose turi būti naudojamas tas pats terminas, todėl siūlome Aprašo 9.8.2. papunktyje terminą „gydomąjai aferezei“ keisti į daugiskaitos formą „gydomosioms aferezėms“, o 12.2.8. papunktyje išbraukti žodį „pakaitinės“:

9.8.2. medicinos priemones gydomąjai aferezei gydomosioms aferezėms atlikti;

12.2.8. pakaitinės gydomosios aferezės;

Motyvai:

  • gydomosios aferezės yra didelės gydymo metodų grupės pavadinimas – 7–8 Lietuvos ASPĮ atliekama apie 30 skirtingų gydomųjų aferezių;
  • teikiant nefrologijos paslaugas yra reikalingos ne vienos, bet keleto rūšių gydomosios aferezės, pvz., eritraferezė, masyvioji (didelės apimties) plazmaferezė, dviguba plazmos filtracija ir imunosorbcija antikūnams prieš kraujo grupių antigenus šalinti;
  • nėra tokios procedūros kaip pakaitinė gydomoji aferezė – tai pažodinis vertimas vienos iš gydomųjų plazmaferezių angliško pavadinimo (therapeutic plasma exchange), deja, ne visiškai tikslus.

Jeigu būtų nuspręsta nepriimti šito pasiūlymo, tada reikėtų nurodyti konkrečias stacionarinėms nefrologijos paslaugoms teikti reikalingas gydomąsias aferezes, bet tai sudarytų papildomų problemų, nes:

  • įvairiuose Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos dokumentuose yra naudojami skirtingi tų pačių gydomųjų aferezių pavadinimai;
  • tą patį tikslą galima pasiekti taikant skirtingas lygiavertes gydomąsias aferezes, pvz., masyviąją plazmaferezę, kaskadinę plazmaferezę arba dvigubą plazmos filtraciją, eritraferezę arba kraujo nuleidimą. Metodo pasirinkimas šiuo atveju priklauso nuo ASPĮ turimų galimybių ir individualių paciento savybių.
  1. Aprašo 5.4. papunktyje siūlome suvienodinti minimų specialybių gramatinę kategoriją, keičiant vienaskaitą į daugiskaitą, nes jeigu „paslaugas teikia du ar daugiau gydytojų nefrologų“, tai ir bendrosios praktikos slaugytojas turėtų būti ne vienas:

5.4. ASPĮ, teikiančioje stacionarines suaugusiųjų nefrologijos tretinio lygio paslaugas, nepertraukiamai visomis dienomis visą parą stacionarines suaugusiųjų nefrologijos tretinio lygio paslaugas teikia du ar daugiau gydytojų nefrologų kartu su bendrosios praktikos slaugytoju slaugytojais.

Pasiūlymai išsiųsti į Sveikatos apsaugos ministeriją 2023-02-21 11:04.

 

Jonas

Dėl nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų

Iki vasario 24 d. galima teikti pastabas LR sveikatos apsaugos ministro įsakymui “Dėl stacionarinių suaugusiųjų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo”.

Susipažinti su aprašu galima čia:

Nefrologijos II-III lygio stac. paslaugos – projektas

Jeigu turėtumėte pastabų, susisiekite su manimi, asociacijos nuomonę planuojame pateikti vasario 21 dieną.

 

Jonas

Š. m. kovo 30 d. kartu su LKTD organizuojame nuotolinę mokslinę praktinę konferenciją (papildyta)

Š. m. kovo 30 d. 14 val. kartu su Lietuvos klinikinės toksikologijos draugija organizuojame nuotolinę mokslinę praktinę konferenciją “Ūminių apsinuodijimų diagnostikos ir gydymo aktualijos”.

6 val. programa registruota Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS ir suderinta su Higienos instituto Kompetencijų centru, su ja susipažinti galima čia:

2023 03 30 MPK programa svetainei.

Kaip visada, po renginio apie mėnesį laiko bus prieinamas konferencijos vaizdo įrašas.

Kvietimas ir nuoroda registracijai bus išsiųsti LieAKTA ir LKTD nariams, draugams bei nuolatiniams mūsų renginių dalyviams pora savaičių prieš renginį.

Pagarbiai,

Jonas

 

Dėl apsvaigimo nustatymo

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija gavo Policijos departamento prie LR VRM pasiūlymus dėl apsvaigimo nustatymo vairuotojams ir kitiems asmenims pakeitimų.

Turėjome galimybę pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai savo nuomonę ir pastabas Policijos departamento prie LR VRM pasiūlymams dėl apsvaigimo nustatymo (2023-02-06 13:38). Deja, kol nėra oficialaus projekto ir nepradėtas jo svarstymas, negaliu viešai komentuoti nei siūlomų pakeitimų, nei mūsų pastabų.

Pagarbiai,

Jonas