Naujienos

Radiacinės saugos centro leidinys apie ASPĮ darbą branduolinės avarijos atveju

Radiacinės saugos centras pagal Tarptautinės atominės energijos agentūros ir Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas parengė leidinį apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimą teikiant medicinos pagalbą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju. Leidinio PDF versiją galite rasti čia ASPĮ veiklos organizavimas teikiant medicinos pagalbą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, o elektroninę leidinio versiją galite rasti ČIA.

Rugsėjo 29 d. (ketvirtadienį) Vilkijoje įvyks visuotinis ataskaitinis-rinkiminis LieAKTA susirinkimas

Šių metų rugsėjo 29 d. (ketvirtadienį) įvyks visuotinis ataskaitinis-rinkiminis mūsų asociacijos susirinkimas. Pradžia 14:00 Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje (adresas: Kauno Mažoji g. 2, Vilkija, Kauno raj.), po gerb. Arūno Sniečkaus pranešimo susirinkimas persikels už vieno kilometro į kavinės Mudu2 salę (adresas Čekiškės 41, Vilkija, Kauno raj.).

Programoje:

  1. Asociacijos pirmininko ataskaita.
  2. Asociacijos įstatų keitimas.
  3. Asociacijos pirmininko, valdybos ir revizoriaus rinkimai.
Tam, kad galėtų įvykti rinkimai ir būtų galima keisti įstatus, reikalingas daugiau kaip pusės asociacijos narių dalyvavimas, todėl negalinčių dalyvauti visuotiniame susirinkime narių prašome balsavimo teisės perleidimo sutartimi įgalioti kitą narį atstovauti jį visuotiniame susirinkime. Balsavimo teisės perleidimo sutarties pavyzdį galima rasti čia: Balsavimo teises perleidimo sutartis 2022-09-29.
Labai prašome atspausdinti sutarties pavyzdį ir užpildyti jį ranka. Nariai, kuriems bus perleista balsavimo teisė, pasirašytą sutartį arba pasirašytas sutartis turės pateikti registracijos metu prieš visuotinį susirinkimą.
Kartu planuojama konferencija “Nuo praeities iki dabarties: nuo Lietuvos dvasininkijos kovos su girtuoklyste iki naujos būtinųjų priešnuodžių rinkinių sudėties”. Preliminari 4-5 val. programa (bus tikslinama):
  1. Lietuvos dvasininkijos kova su girtuoklyste ir blaivybės sąjūdis (Arūnas Sniečkus).
  2. Atnaujintos 2022 metų ASFA gydomųjų aferezių gairės, jeigu bus paskelbtos iki rugsėjo mėn. (Rūta Lekšienė, dalyvių diskusija).
  3. Nauja būtinųjų priešnuodžių rinkinio sudėtis (Jonas Šurkus, dalyvių diskusija).
  4. Pavakariai.

Trumpa informacija apie Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejų, įkurtą 1990 m. buvusioje klebonijoje. Tai seniausias išlikęs pastatas Vilkijoje. Manoma, kad šiam namui yra virš 300 metų. Jo sienos regėjo mums gerai žinomus lietuvių kūrėjus, tačiau ryškiausią pėdsaką čia paliko garsiausias lietuvių tautosakininkas ir etnografas Antanas Juška. Jo sukaupti lietuvių liaudies dvasiniai turtai ir šiandien stebina savo gausa. A. Juškos amžininkai mini daugiau nei 70 000 senųjų lietuviškų žodžių žodyną, 7 000 dainų dainyną, apie 2 000 melodijų rinkinį, Vydūno ranka rašytus laiškus, B. Buračo autografais paženklintas knygas, dešimtis raštais mirgančių audinių, skrynių, šimtus senosios buities rakandų. Kasmet čia vyksta tradicinės brolių Juškų dainų ir kalendorinės šventės, rengiamos parodos, susitikimai su įdomiais žmonėmis.

Pagarbiai,

Jonas

 

Svarstomas naujo įsakymo dėl Būtinųjų priešnuodžių rinkinių projektas

Keičiamas SAM įsakymas, reglamentuojantis Būtinųjų priešnuodžių rinkinių įsigijimo ir vartojimo tvarką, projektas yra paskelbtas TAIS-e Nr. 22-8641, pastabas jam galima teikti iki 2022-06-23.

Susipažinti su projektu galima čia.

Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija pritarė šio sveikatos apsaugos ministro įsakymo pakeitimui.

 

Jonas

Pašnekesiai prie kavos: klinikinės toksikologijos ir kitų specialybių gydytojai diskutuoja apie apsinuodijimus

Šiandien startuoja mūsų projektas “Pašnekesiai prie kavos: klinikinės toksikologijos ir kitų specialybių gydytojai diskutuoja apie apsinuodijimus”. Pirmasis įrašas skirtas vienintelei nuodingajai Lietuvos gyvatei -paprastajai angiai. Nebūkite griežtais teisėjais – tai tiesiog pirmasis bandymas.

Ataskaitinis-rinkiminis mūsų draugų, kolegų ir partnerių – Lietuvos klinikinės toksikologijos draugijos susirinkimas

Šeštadienį, birželio 4 d. tradicinėje vasaros mokyklų vietoje Elniakampyje įvyko ataskaitinis-rinkiminis mūsų draugų, kolegų ir partnerių – Lietuvos klinikinės toksikologijos draugijos susirinkimas, kurio metu pirmininku buvo išrinktas Artūras Barkus, o valdybos nariais – Lina Barkienė, Laima Gruzdytė, Gabija Mikulevičienė ir Linas Zdanavičius.

Nuoširdžiai dėkojame kadenciją baigusiai pirmininkei Laimai Gruzdytei už sėkmingą bendradarbiavimą, kuris buvo ypatingai aktualus ir produktyvus karantino laikotarpiu.

Linkime sėkmės naujajam pirmininkui Artūrui Barkui ir jo komandai bei tikimės tolimesnio konstruktyvaus bendradarbiavimo.

O bendradarbiavimui esame tiesiog pasmerkti – turime ir nebaigtų darbų, ir narių, aktyviai dalyvaujančių abiejose draugijose.

Sėkmės.

Jonas

Pateikėme pastabas dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašo projektui

Peržiūrėjome ir apsvarstėme Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl Dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ naują redakciją ir Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacijos vardu pateikėme porą pastabų.
1. Manome, kad ši įsakymo nuostata nuo 2027-01-01 uždrausti teikti paprastosios hemodializės paslaugą gydytojams, neturintiems gydytojo nefrologo arba gydytojo vaikų nefrologo licencijų, yra neteisinga. Apriboti kitų specialybių gydytojams galimybę atlikti dializes buvo bandoma ir anksčiau, bet apribojimus tekdavo atšaukti. Tokia tvarka tinkama ir būtina universitetinių ASPĮ dializių centrams, bet tikrai nėra būtina kitiems, ypač mažesniuose miestuose esantiems dializių centrams, kuriuose jau yra susiformavę dializių patirties turinčių įvairių specialybių gydytojų komandos, kurios šalia savo pagrindinio darbo gali kokybiškai atlikti paprastąsias hemodializes, o nefrologinės pagalbos kokybė yra užtikrinama privalomomis gydytojo nefrologo konsultacijomis. Įdomiausia yra tai, kad kitų specialybių gydytojams bus paliekama teisė atlikti daugiau žinių ir įgūdžių reikalaujančias sudėtingąsias hemodializes bei taikyti nenutrūkstamą pakaitinę inkstų terapiją.
Ypatingai nepalanki situacija gali susidaryti kai kurių ligoninių dializių padaliniuose, pvz., Visagine, Pakruojyje ir net Alytuje. Gydytojui nefrologui jose nėra pakankamo darbo krūvio stacionare ir poliklinikoje, o važinėti į darbą iš kitų miestų dirbant nepilnu krūviu yra ir nepatogu, ir neapsimoka finansiškai. Nemanome, kad reikia šešis metus studijuoti nefrologijos rezidentūroje vien tam, kad dializių salėje matuoti arterinį kraujospūdį ir išrašinėti kompensuojamų vaistų kraujospūdžiui mažinti receptus, neturint galimybių pilnavertiškai dirbti pagal savo specialybės normą. Taip pat nemanome, kad Sveikatos apsaugos ministerija ir projektą rengusi darbo grupė turėjo tikslą žlugdyti stacionarinių ASPĮ dializių padalinius, nes dėl to gali nukentėti jose teikiamų ASP kokybė.
2. Pritariame medicinos terminų vertimui į lietuvių kalbą, tačiau kai yra keičiami visiems žinomi ir ankstesniuose SAM įsakymuose bei vadovėliuose naudoti ir iki šiol naudojami terminai, reikėtų keičiamą anksčiau vartotą terminą nurodyti skliausteliuose, pvz., „2.21. Protarpinė (intermituojanti) hemofiltracija“.
Nuoroda į projektą yra čia:
Jonas

Su gerosiomis naujienomis šiemet prastai

Nežinojau, kaip šiemet visus pasveikinti su šv. Velykomis… Jų dar tik laukiantys rytų stačiatikiai skelbia vieni kitiems gerąją žinią – Kristus prisikėlė…
Kaip norėtųsi paskelbti gerąją žinią – žuvusieji už laisvę prisikėlė… nekaltai nužudytieji prisikėlė… sužalotieji pasveiko…
Bet stebuklo nebus, bet stebuklo nebus
Upės nunešė tiltus, sugriovė stabus
[…]
Tiktai paukštė stebuklą dar sapnuoja lizde,
Bet iš kur Grigo ratuos aštuntoji žvaigždė?
(Petras Panavas)