Įvykę LieAKTA renginiai

2017-05-22

New treatment modalities: molecular and cellular therapies (anglų kalba)

Programa

Video medžiaga

2017-04-06

Rinktiniai aferezių ir klinikinės toksikologijos klausimai

Programa

Video medžiaga (rengiama)

2016-12-16

Transplantacijos aktualijos

Programa

2016-10-27

Gydomųjų aferezių ir klinikinės toksikologijos aktualijos

Programa

Video medžiaga (rengiama)

2016-05-09

Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation – current situation and future trends (anglų kalba)

Programa

Video medžiaga

2016-03-24

Rinktiniai aferezių ir klinikinės toksikologijos klausimai

Programa

SAM raštas dėl konferencijos suderinimo

2016 kovo mėn.

Apsinuodijimų prevencijos savaitė & Smegenų pažinimo savaitė

Programa

2016-01-26/01-28

Mažo tankio lipidų aferezė

Programa

2015-12-11

Multiorganinės transplantacijos aktualijos

Programa

2015-10-22

Gydomųjų aferezių ir klinikinės toksikologijos aktualijos

Programa

2015-09-02/09-04

Kamieninių kraujo ląstelių transplantacija

Programa

Nuotraukos