Valdybos sudėtis

Pirmininkas
Jonas Šurkus

Saulė Elena Astrauskienė

Irma Kučinskienė

Rūta Lekšienė

dr. Rima Naginienė

Evelina Podylinienė

 

dr. Diana Remeikienė

prof. Dinas Vaitkaitis

prof. Edita Žiginskienė